Hướng dẫn sử dụng App Sổ sức khỏe điện tử

Hướng dẫn Khai báo y tế tại điểm kiểm soát dịch - Vietnam Health Declaration

Với các điểm kiểm soát dịch như nhà hàng, khách sạn, siêu thị, điểm cung cấp dịch vụ, ...

Hướng dẫn khai báo y tế nội địa - Vietnam Health Declaration

Để thực hiện Khai báo y tế nội địa, người dùng thực hiện theo các bước sau

Hướng dẫn Y tế trường học phòng chống Covid-19

Hướng dẫn sử dụng App Tờ khai Y tế Vietnam Health Decalaration

Để khai báo sức khỏe khi nhập cảnh hoặc khai báo sức khỏe người dân, sức khỏe du lịch, các bạn có thể vào web hoặc tải app sau do Bộ Y Tế, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch triển khai:#Cách_1: Cài app #Sức_khoẻ_Việt_Nam 🛡️iOS: https://apps.apple.com/app/id1489263065 🛡️Android: https://suckhoetoandan.vn/install/android‼️Khai báo theo các bước sau:Bước 1: Chọn nút Cập nhật tờ khai y tếBước 2: Nhập số ...

Những ai cần cách ly?

Người không có triệu chứng sốt, ho, khó thở nhưng sống cùng nhà, cùng làm việc, cùng nhóm vui chơi, du lịch, cùng đoàn công tác với người bệnh hoặc người nghi mắc bệnh cũng là đối tượng cần cách ly.

Cách ly tại gia đình

Hướng dẫn người được cách ly y tế và thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú.

Khuyến cáo cho người điều khiển PTGT

Khuyến cáo phòng chống COVID-19 (nCoV) cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng.

Khuyến cáo chung của Bộ y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19(nCoV)

Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19(nCoV)
Hướng dẫn sử dụng App Sổ sức khỏe điện tử
Hướng dẫn sử dụng App Sổ sức khỏe điện tử
|nCoV|2546
Hướng dẫn Khai báo y tế tại điểm kiểm soát dịch - Vietnam Health Declaration
Hướng dẫn Khai báo y tế tại điểm kiểm soát dịch - Vietnam Health Declaration
|nCoV|9426
Hướng dẫn khai báo y tế nội địa - Vietnam Health Declaration
Hướng dẫn khai báo y tế nội địa - Vietnam Health Declaration
|nCoV|47707
Hướng dẫn Y tế trường học phòng chống Covid-19
Hướng dẫn Y tế trường học phòng chống Covid-19
|nCoV|6580
Hướng dẫn sử dụng App Tờ khai Y tế Vietnam Health Decalaration
Hướng dẫn sử dụng App Tờ khai Y tế Vietnam Health Decalaration
|nCoV|16992
Những ai cần cách ly?
Những ai cần cách ly?
|nCoV|7361
Cách ly tại gia đình
Cách ly tại gia đình
|nCoV|6983
Khuyến cáo cho người điều khiển PTGT
Khuyến cáo cho người điều khiển PTGT
|nCoV|6426
Khuyến cáo chung của Bộ y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19(nCoV)
Khuyến cáo chung của Bộ y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19(nCoV)
|nCoV|6697