Khó lấy lại cân nặng ở bệnh nhân suy dinh dưỡng sau khi khỏi COVID-19

Khó lấy lại cân nặng ở bệnh nhân suy dinh dưỡng sau khi khỏi COVID-19

Nghiên cứu mới cho thấy, một số người bị COVID-19 nặng rất khó khăn để lấy lại cân nặng đã mất trong nhiều tháng sau đó.

Bảng tính
dinh dưỡng

Bạn hãy nhập chiều cao, cân nặng, ngày sinh để biết tình trạng sức khỏe